Cup Clip - אטב רב תכליתי

Item's details

designed by
₪30

Quick Overview

אטב רב תכליתי, אידאלי להצמדת כוס קפה לצד


השולחן או המדף, מותיר את כל משטח העבודה


פנוי וכמובן מקטין לאפס את הסיכוי לתאונה על


.דפי העבודה החשובים ביותר שלך. 


,מתאים גם לתליית תיקים, כלי עבודה


.או כל דבר אחר שיעלה על הדעת

Additional Information

Dimensions:
12.5x7.3x2.1cm

Cup Clip - אטב רב תכליתי

More Views